ข้อสรุปเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์...

 
.....ก่อนจะเริ่มต้นทำเว็บไซต์ สิ่งหนึ่งที่คุณจำเป็นอย่างมาก คือ คุณควรคิดว่าจัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่ออะไร  มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์อย่างไร
 มีรูปแบบหรือโครงสร้างของเว็บไซต์อย่างไร  มีระบบโปรแกรมมิ่งในเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด เป็นต้น

ดังนั้นจึงขอสรุปออกเป็น 3 ระดับซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป

1. แบบ Basic  เป็นเว็บไซต์แบบธรรมดาซึ่งมีรายละเอียดไม่เยอะมาก   ไม่มีระบบโปรแกรมมิ่ง หรืออาจมีบ้างเล็กน้อย มีการใช้านที่ง่าย มีความสะดวก รวดเร็วในการจัดทำเว็บไซต์  ซึ่งตัวเว็บไซต์อาจสร้างจาก ระบบสำเร็จรูป  หรือ ระบบโปรแกรม โมดูลสำเร็จรูป แต่จะไม่มีความยืดหยุ่นตามความต้องการของท่านมากนัก  เช่น  การดีไซต์  สีสรร   การปรับเปลี่ยนโยกย้าย เป็นต้น

ซึ่งเว็บไซต์ลักษณะนี้ เหมาะกับ ท่านที่ต้องการนำเสนอข้อมูลผ่านหน้าเว็บธรรมดามีความเรียบง่าย   มีการ Design  ออกแบบหน้าเว็บที่สวยงามในระดับหนึ่ง  ไม่มีระบบ Programing ที่ยุ่งยากซับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง  อาทิเช่น เป็นเว็บไซต์ลักษณะการนำเสนอข้อมูลธุรกิจของตนเอง  การนำเสนอบทความที่น่าสนใจ  หรือเป็นเว็บลักษณะ เป็นเว็บ Blog ส่วนตัว  เป็นต้น  ซึ่งระดับราคาค่อนข้างไม่แพงมาก

2.แบบ Advance  เว็บไซต์ลักษณะที่มีระบบโครงสร้างของเว็บไซต์ที่ยืดหยุ่น ซึ่งจะเป็นเว็บไซต์ที่เขียนขึ้นมาใหม่ โดยใช้ภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บไซต์   เช่น   Html  PHP  ASP เป็นต้น  โดยสามารถเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนแก้ไขรูปแบบ โครงสร้างของเว็บไซต์ ได้อย่างอิสระ  มีระบบโปรแกรมมิ่ง
เข้ามาประกอบกับตัวเว็บไซต์ ทำให้เว็บไซต์เป็นลักษณะ INTERACTIVE  สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างอัตโนมัติ  อาทิเช่น  
ระบบการสมัครสมาชิกผ่านหน้าเว็บ   ระบบตะกร้าสินค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บ   ระบบการแสดงข่าวสาร เป็นต้น
ซึ่งระบบดังกล่าวนี้ สามารถเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยนแก้ไข ได้อย่างอิสระตามความต้องการ   รวมถึงเรื่อง สีสรร  รูปแบบ ความสวยงาม

ซึ่งเว็บไซต์ลักษณะนี้เหมาะกับท่านที่ต้องการความโดดเด่นในเรื่องของการดีไซต์ มีความสวยงาม + กับระบบ Program ที่ยืดหยุ่นตรงกับความต้องการของท่าน อาทิเช่น  เว็บไซต์ประเภท Ecommerce  ที่สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บได้เลย , เว็บไซต์ประเภทการจองตั๋วหรือการจองห้องพัก
ซึ่งระดับราคาค่อนข้างที่จะสูง

3.แบบ High performance   เว็บไซต์ลักษณะนี้เป็นเว็บไซต์ที่เขียนขึ้นใหม่ โดยใช้ภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บไซต์   เช่น   Html  PHP  ASP  มีระบบโปรแกรมมิ่งที่ซับซ้อน   มีโครงสร้างและรูปแบบที่อิสระ สามารถออกแบบดีไซต์ตามความต้องการของท่าน  มีการผสมผสาน Animation ภาพเคลื่อนไหวกับเว็บไซต์  ทำให้เว็บไซต์มีความโดดเด่น มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  รวมถึงระบบโปรแกรมมิ่งที่ซับซ้อนและหลากหลาย  ทำให้เว็บไซต์มีความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการโต้ตอบกับผู้ใช้การ (INTERACTIVE) อย่างอัตฺโนมัติ   ระบบกราฟฟิค Animation
ที่สวยงามตระการตา 

ซึ่งเหมาะกับท่านที่ต้องการเว็บไซต์ที่สวยงามโดดเด่น  มีภาพเคลื่อนไหว Animation ที่น่าสนใจ  มีการโต้ตอบ (INTERACTIVE) กับผู้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ  อาทิเช่น  เว็บไซต์บริษัทที่ต้องการสร้างความโด่ดเด่น  สร้างความเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับขององค์กร , เว็บไซต์ประเภทการออกอากาศ ถ่ายทอดสดออกอากาศ  ผ่านระบบ internet เป็นต้น  จึงทำให้เว็บไซต์ประเภทนี้มีราคาค่อนข้างที่จะสูงมาก    
 
(logo-boss) 2010114_35727.gif  (logo-boss) 2010114_35742.gif

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0105549112603

ข้อตกลงในการจัดทำเว็บไซต์และข้อตกลงการใช้บริการ

 
 

ดำเนินธุรกิจภายใต้การดูแลและควบคุมโดย บริษัท บอส คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่ตั้ง อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น 3 ห้อง AT-64 2539 ถนนลาดพร้าว แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.02-934-9081,080-487-6010 | แฟกซ์. 02-934-9082 | Email:
sp-m@bosscorp.co.th